Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Climate sciences and responses (HORIZON-CL5-2022-D1-01-two-stage)Dátum otvorenia: 12/10/2021 12:00 am

Uzávierka: 27/09/2022 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2022-D1-01-two-stage

Rozpočet: 51 000 000 EUR

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Aktivity podporované v rámci tejto výzvy by mali umožniť prechod na klimaticky neutrálnu a odolnú spoločnosť a ekonomiku. Pozornosť bude sústredená na pokročilé vedy o klíme, na znižovanie emisií skleníkových plynov a na zapojenie občanov. Zlepšovanie vedomostí a získavanie nových poznatkov o klíme napomôže k prechodu na klimatickú neutralitu a na udržateľnú ekonomiku efektívne využívajúcu zdroje.

Témy výzvy:

Všetky 3 témy sú dvojkolové, t.j. postup podávania projektového návrhu je rozdelený na dve kolá (2-stage call).

Prvé kolo: Môžete podať návrh osnovy (štandardná dĺžka maximálne 15 strán, ak nie je ustanovené inak v príslušnom pracovnom programe a v šablóne v elektronickom systéme podávania projektov). Ten je vyhodnotený podľa kritérií stanovených k výzve / téme. 

Druhé kolo: Ak Váš návrh prejde 1.kolom, budete vyzvaní, aby ste predložili svoj úplný návrh v stanovenej lehote. Ak sa  to vyžaduje v príslušnom pracovnom programe, po skončení 1. kola dostanete hodnotiacu súhrnnú správu (Evaluation Summary report – ESR). Ak Váš návrh neprejde 1. kolom, t.j. bude zamietnutý, budete o tom informovaní písomne​​, spolu s hodnotiacou súhrnnou správou.

PRIEBEŽNÉ VYHODNOTENIE:

Z celkového počtu 27 predložených projektových zámerov postúpilo do druhého kola 13. Na výzve sa zúčastnilo 5 slovenských žiadateľov v 5 rôznych projektoch. Jeden z postupujúcich projektových zámerov s SK účasťou sa dokonca umiestnil na prvom mieste s najvyšším maximálnym bodovým hodnotením. Držíme im palce, aby v druhom kole boli ich projektové návrhy úspešné! Uzávierka druhého kola je 27. septembra 2022 o 17:00 hod. Výsledky druhého kola môžeme očakávať koncom roka 2022.

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 12.10.2021, aktualizácia 17.6.2022, mit