Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Climate sciences and responses (HORIZON-CL5-2021-D1-01)Dátum otvorenia: 24/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 14/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2021-D1-01

Rozpočet: 136 000 000 EUR
Aktivity podporované v rámci tejto výzvy by mali umožniť prechod na klimaticky neutrálnu a odolnú spoločnosť a ekonomiku. Pozornosť bude sústredená na pokročilé vedy o klíme, na znižovanie emisií skleníkových plynov a na zapojenie občanov. Zlepšovanie vedomostí a získavanie nových poznatkov o klíme napomôžu k prechodu na klimatickú neutralitu a na udržateľnú ekonomiku efektívne využívajúcu zdroje. Pôjde hlavne o podporu riešení z nasledujúcich oblastí: veda o Zemi, cesty ku klimatickej neutralite, prispôsobenie sa zmene klímy vrátane klimatických služieb, spoločenské vedy pre oblasť klímy, lepšie pochopenie interakcií podnebia a ekosystémov.

Témy výzvy

HORIZON-CL5-2021-D1-01-01: Improved understanding of greenhouse gas fluxes and radiative forcers, including carbon dioxide removal technologies – RIA

HORIZON-CL5-2021-D1-01-02: Modelling the role of the circular economy for climate change mitigation – RIA

HORIZON-CL5-2021-D1-01-03: Maximising the impact and synergy of European climate change research and innovation – CSA

HORIZON-CL5-2021-D1-01-04: Enhanced integrated assessment in pursuit of global climate goals – RIA

HORIZON-CL5-2021-D1-01-05: Better understanding of the interactions between climate change impacts and risks, mitigation and adaptation options – RIA

HORIZON-CL5-2021-D1-01-06: Supporting and standardising climate services – CSA

HORIZON-CL5-2021-D1-01-07: Improved economic methods for decision-making on climate and environmental policies – RIA

HORIZON-CL5-2021-D1-01-08: Restoration of natural wetlands, peatlands and floodplains as a strategy for fast mitigation benefits; pathways, trade-offs and co-benefits – RIA

HORIZON-CL5-2021-D1-01-09: The contribution of forest management to climate action: pathways, trade-offs and co-benefits – RIA

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 24.6.2021, mit