Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Clean and competitive solutions for all transport modes (HORIZON-CL5-2022-D5-01)Dátum otvorenia: 02/12/2021 12:00 am

Uzávierka: 26/04/2022 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2022-D5-01

Rozpočet: 253 000 000 EUR

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Výzva je zacielená na nízkoemisné a kompetitívne riešenia pre všetky dopravné módy. Výskum sa zameria na elektrifikáciu všetkých druhov dopravy, batérie a palivové články ako aj na hybridné technológie, na skvalitnenie a interoperabilitu dopravnej infraštruktúry. Podmienkou využívania nových a alternatívnych palív bude ich udržateľnosť. Bezpečnosť dopravy bude riešená komplexne, ako v jednotlivých druhoch dopravy, tak aj z hľadiska celého dopravného systému s využitím systémových analýz vzorcov mobility.

Oblasti Výzvy:

  • Zero-emission road transport (bez-emisná cestná doprava),
  • Aviation (letecká doprava),
  • Enabling climate neutral, clean, smart, and competitive waterborne transport (vodná doprava),
  • Impact of transport on environment and human health (dopady dopravy na životné prostredie a ľudské zdravie).

Témy výzvy:

HORIZON-CL5-2022-D5-01-01: Exploiting electrical energy storage systems and better optimising large battery electric power within fully battery electric and hybrid ships (ZEWT Partnership) – IA

HORIZON-CL5-2022-D5-01-02: Innovative energy storage systems on-board vessels (ZEWT Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2022-D5-01-03: Exploiting renewable energy for shipping, in particular focusing on the potential of wind energy (ZEWT Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2022-D5-01-04: Transformation of the existing fleet towards greener operations through retrofitting (ZEWT Partnership) – IA

HORIZON-CL5-2022-D5-01-05: Seamless safe logistics through an autonomous waterborne freight feeder loop service – RIA

HORIZON-CL5-2022-D5-01-06: Computational tools for shipbuilding – IA

HORIZON-CL5-2022-D5-01-07: Prevent smog episodes in Europe: Air quality impact of engine-emitted volatile, semi volatile and secondary particles – RIA

HORIZON-CL5-2022-D5-01-08: Modular multi-powertrain zero-emission systems for HDV (BEV and FCEV) for efficient and economic operation (2ZERO) – IA

HORIZON-CL5-2022-D5-01-09: Nextgen EV components: High efficiency and low cost electric motors for circularity and low use of rare resources (2ZERO) – RIA

HORIZON-CL5-2022-D5-01-10: New generation of full electric urban and peri-urban Bus Rapid Transit systems to strengthen climate-friendly mass transport (2ZERO) – IA

HORIZON-CL5-2022-D5-01-11: Stimulating Road Transport research and innovation dissemination and implementation in Europe and around the World – CSA

HORIZON-CL5-2022-D5-01-12: Towards a silent and ultra-low local air pollution aircraft – RIA

HORIZON-CL5-2022-D5-01-13: Digital aviation technologies for new aviation business models, services, emerging global threats and industrial competitiveness – RIA

HORIZON-CL5-2022-D5-01-14: European Aviation Research Policy in support to EU policies and initiatives – RIA

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 6.12.2021, mit