Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Clean and competitive solutions for all transport modes (HORIZON-CL5-2021-D5-01)Dátum otvorenia: 24/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 14/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2021-D5-01

Rozpočet: 258 000 000 EUR

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Výzva je zacielená na nízkoemisné a kompetitívne riešenia pre všetky dopravné módy. Výskum sa zameria na elektrifikáciu všetkých druhov dopravy, batérie a palivové články ako aj na hybridné technológie, na skvalitnenie a interoperabilitu dopravnej infraštruktúry. Podmienkou využívania nových a alternatívnych palív bude ich udržateľnosť. Bezpečnosť dopravy bude riešená komplexne, ako v jednotlivých druhoch dopravy, tak aj z hľadiska celého dopravného systému s využitím systémových analýz vzorcov mobility.

Oblasti Výzvy:

  • Zero-emission road transport (bez-emisná cestná doprava),
  • Aviation (letecká doprava),
  • Enabling climate neutral, clean, smart, and competitive waterborne transport (vodná doprava),
  • Impact of transport on environment and human health (dopady dopravy na životné prostredie a ľudské zdravie).

Témy výzvy:

HORIZON-CL5-2021-D5-01-01: Nextgen vehicles: Innovative zero emission BEV architectures for regional medium freight haulage (2ZERO) – IA

HORIZON-CL5-2021-D5-01-02: Nextgen EV components: Integration of advanced power electronics and associated controls (2ZERO) – RIA

HORIZON-CL5-2021-D5-01-03: System approach to achieve optimised Smart EV Charging and V2G flexibility in mass-deployment conditions (2ZERO) – RIA

HORIZON-CL5-2021-D5-01-04: LCA and design for sustainable circularity – holistic approach for zero-emission mobility solutions and related battery value chain (2ZERO & Batteries Partnership) – CSA

HORIZON-CL5-2021-D5-01-05: Greenhouse gas aviation emissions reduction technologies towards climate neutrality by 2050 – RIA

HORIZON-CL5-2021-D5-01-06: Next generation digital aircraft transformation in design, manufacturing, integration and maintenance – RIA

HORIZON-CL5-2021-D5-01-07: Enabling the safe and efficient on-board storage and integration within ships of large quantities of ammonia and hydrogen fuels (ZEWT Partnership) -IA

HORIZON-CL5-2021-D5-01-08: Enabling the full integration of very high power fuel cells in ship design using co-generation and combined cycle solutions for increased efficiency with multiple fuels (ZEWT Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2021-D5-01-09: CSA identifying waterborne sustainable fuel deployment scenarios (ZEWT Partnership) – CSA

HORIZON-CL5-2021-D5-01-10: Innovative on-board energy saving solutions (ZEWT Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2021-D5-01-11: Hyper powered vessel battery charging system (ZEWT Partnership) – IA

HORIZON-CL5-2021-D5-01-12: Assessing and preventing methane slip from LNG engines in all conditions within both existing and new vessels (ZEWT Partnership) – IA

HORIZON-CL5-2021-D5-01-13: Digital Twin models to enable green ship operations (ZEWT Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2021-D5-01-14: Proving the feasibility of a large clean ammonia marine engine (ZEWT Partnership) – IA

HORIZON-CL5-2021-D5-01-15: Development and demonstration of cost affordable and adaptable retrofit solutions for tailpipe and brake polluting emissions – IA

HORIZON-CL5-2021-D5-01-16: Assessment of noise and particle emissions of L category vehicles from real driving conditions – RIA

HORIZON-CL5-2021-D5-01-17: Support for dissemination events in the field of Transport Research – CSA

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 24.6.2021, mit