Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CENTRUM EXCELENTNOSTI VO VÝSKUME A INOVÁCIÁCHDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 23/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-80

Rozpočet: 2 mil.

Kontaktná osoba: 32
Cieľom je pokrok vo vedomostiach, politikách a praxi ohľadom rodovej rovnosti vo výskume a inováciách naprieč výskumnými inštitúciami v celej EÚ.

Podmienkou pre žiadateľa je mať implementovaný vo svojej inštitúcii Plán rodovej rovnosti.

Výška grantu je do 2 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy