Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CELOSVETOVÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI FAIR data policyDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 23/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-41

Rozpočet: 2 mil.

Kontaktná osoba: 32
Cieľom je posilniť medzinárodnú spoluprácu s cieľom zvýšenia FAIR-ovosti informácií a digitálnych objektov a tiež aj výmenu dát medzi jednotlivými vedeckými disciplínami a sektormi inovácií.

Výška grantu je okolo 2 mil. EUR

Projekty je možné podávať 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy