Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Budovanie kapacít pre inštitucionalizované publikovanie open accessDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 23/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-43

Rozpočet: 3 mil.

Kontaktná osoba: 32
Cieľom je zmapovať existujúce inštitucionálne zázemie súvisiace s vedeckými publikačnými aktivitami naprieč Európou, tiež koordinovanie európskych vedecko-publikačných služieb a iniciatív a vypracovanie strategických odporúčaní v tejto oblasti.

Výška grantu je okolo 3 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy