Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

BUDOVANIE KAPACÍT NA POSILNENIE PREPOJENIA VŠ INŠTITÚCIÍ A ICH SPOLUPRÁCA S OKOLITÝMI EKOSYSTÉMAMIDátum otvorenia: 29/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 04/11/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05-01

Rozpočet: 30 000 000

Kontaktná osoba: 32
Cieľom je navrhnúť operačný rámec pre vedeckú etiku a integritu, ktorý bude zahŕňať kľúčové etické princípy pri dodržaní rýchlosti a efektivity pri hľadaní odpovedí počas krízy, čim sa zlepší celková pripravenosť na ňu.

Výška grantu je okolo 4,5 mil. EUR

Projekty je možné podávať 4. 11. 2021

Plné znenie výzvy

Dňa 31. 8. sa uskutoční spoločný Česko-slovenský infodeň, na ktorom budú predstavené výzvy zamerané na TEAMING, TWINNING, ERA CHAIRS, excelentné huby a na excelentnosť na univerzitách. Zároveň budú odprezentované aj úspešní príklady z praxe a registrácia na on-line podujatie je otvorená.