Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

BUDOVANIE KAPACÍT A VYTVÁRANIE SIETÍ S CIEĽOM ZAPOJENIA OBČANOV DO EURÓPSKEHO VÝSKUMNÉHO PRIESTORUDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 23/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-60

Rozpočet: 4 mil.

Kontaktná osoba: 32
Cieľom výzvy je zriadenie ústredného centra výmeny medzi občianskou vedou v programoch H2020, Horizont Európa a iných európskych a národných programov. Dôležité je, aby projektom bolo posilnené zapojenie občanov do výskumu a inovácií, aby sa zlepšili ich skúsenosti, schopnosti nadväzovať nové kontakty a budovať kapacity. Do projektu by mali byť zapojení všetci aktéri/ stakeholderi výskumno-inovačného procesu.

Výška grantu je do 4 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23.9.2021

Plné znenie výzvy