Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Better protect the EU and its citizens against Crime and TerrorismDátum otvorenia: 30/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 23/11/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL3-2021-FCT-01

Rozpočet: 56 000 000

Kontaktná osoba: 18
Lepšia ochrana EÚ a jej občanov pred trestnou činnosťou a terorizmom

Cieľom tejto destinácie je zlepšiť prevenciu, vyšetrovanie a zmierňovanie dopadov trestnej činnosti vrátane nových, vznikajúcich spôsobov činnosti zločincov (napr. využívanie digitálnych technológií). Základom tohto prístupu je hlbšie pochopenie ľudských a sociálnych aspektov relevantných spoločenských výziev ako je sexuálne zneužívanie detí, násilná radikalizácia, obchodovanie s ľuďmi, dezinformácie a falošné správy, korupcia a počítačová kriminalita. Výskum môže pomôcť pri prenose týchto poznatkov do operatívnych činností policajných orgánov a organizácií občianskej spoločnosti.

Otvorené témy v rámci destinácie:

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-01: Terrorism and other forms of serious crime countered using travel intelligence

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-02: Lawful interception using new and emerging technologies (5G & beyond, quantum computing and encryption)

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-03: Disinformation and fake news are combated and trust in the digital world is raised

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-04: Improved access to fighting crime and terrorism research data

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-05: Modern biometrics used in forensic science and by police

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-06: Domestic and sexual violence are prevented and combated

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-07: Improved preparedness on attacks to public spaces

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-08: Fight against trafficking in cultural goods

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-09: Fight against organised environmental crime

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-10: Fight against firearms trafficking

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-11: Prevention of child sexual exploitation

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-12: Online identity theft is countered

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Peter Beňo

Zdroj: F&T OP, zverejnené 25.6.2021, peb