Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies 2021 (HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01)Dátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 21/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01

Rozpočet: 206,00 miliónov eur

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
V pracovnom programe pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa nájdete túto výzvu v rámci šiestej Destinácie: Na človeka zameraný a etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií.

Očakávaný dopad Klastra 4: na človeka zameraný a etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií prostredníctvom obojsmerného zapojenia do vývoja technológií, posilňovania postavenia koncových používateľov a pracovníkov a podpory sociálnej inovácie.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01:

Oblasť: Leadership in AI based on trust

 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-01: Verifiable robustness, energy efficiency and transparency for Trustworthy AI: Scientific excellence boosting industrial competitiveness (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-02: European coordination, awareness, standardisation & adoption of trustworthy European AI, Data and Robotics (AI, Data and Robotics Partnership) (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-03: European Network of AI Excellence Centres: Pillars of the European AI lighthouse (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-24: Tackling gender, race and other biases in AI (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-27: AI to fight disinformation (RIA)

Oblasť: An Internet of Trust

 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-04: Trust & data sovereignty on the Internet (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-05: Trustworthy open search and discovery (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-07: Next Generation Internet community-building and outreach (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-08: NGI International Collaboration -Transatlantic fellowship programme (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-09: NGI Tech Review (CSA)

Oblasť: eXtended Reality (XR)

 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-13: eXtended Reality Modelling (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-14: eXtended Reality for All –Haptics (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-25: eXtended Collaborative Telepresence (IA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-06: Innovation for Media, including eXtended Reality (IA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-28: eXtended Reality Ethics, Interoperability and Impact (CSA)

Oblasť: Systemic approaches to make the most of the technologies within society and industry

 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-17: Awareness raising on Intellectual property (IP) management for European R&I (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-18: Fostering standardisation to boost European industry’s competitiveness (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-19: Testing innovative solutions on local communities’ demand (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-20: Piloting a new industry-academia knowledge exchange focussing on companies’ needs (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-21: Art-driven use experiments and design (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-29: Support for transnational activities of National Contact Points in the thematic area of Digital (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-30: Support for transnational activities of National Contact Points in the thematic area of Industry (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-31: Support for transnational activities of National Contact Points in the thematic area of Space (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-26: Workforce skills for industry 5.0 (RIA)

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, 22.06.2021, erh