Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

A competitive health-related industryDátum otvorenia: 23/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 21/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-HLTH-2021-IND-07

Rozpočet: 44 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Témy výzvy:

HORIZON-HLTH-2021-IND-07-01: Green pharmaceuticals – RIA

HORIZON-HLTH-2021-IND-07-02: Development procurement and responsible management of new antimicrobials – CSA

HORIZON-HLTH-2021-IND-07-03: Promoting a trusted mHealth label in Europe: uptake of Technical specifications for “Quality and Reliability of Health and Wellness Apps” – CSA

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 23.6.2021, mob