Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Univerzita Szczecin hľadá partnerov do projektu Horizontu 2020

Výskumný tím z University of Szczecin hľadá partnerov do projektu: “Kultúrna gramotnosť v mestskej pedagogike” pod tému: “Kultúrna gramotnosť mladých generácií v Európe” (CULT-COOP-03-2017).

Viac informácií nájdete v tomto profile.

Koordinátor projektu: University of Szczecin, Poland

Kontakt: 

Angelika Lysiak, alysiak@zut.edu.pl

Aneta Makowska, Aneta.Makowska@usz.edu.pl 

Dôležité: 

Deadline for sending the responses from potential partners: 30.01.2017

Deadline for submission of pre-proposals (1ST stage): 02.02.2017