Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Univerzita Palackého v Olomouci hľadá partnerov

Univerzita Palackého v Olomouci hľadá partnerov pre svoje projekty v rámci Horizontu 2020 – Akcie M.Curie-Sklodowskej.

Pozrite si profil a kontaktujte sa priamo s nimi.