Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločnosť WeDo hľadá partnerov do projektov

Do pozornosti dávame formulár na vyhľadávania partnerov od spoločnosti WeDo, ktorý súvisí s niekoľkými témami.

WeDo stavia na 12 a viacročných skúsenostiach s riadením medzinárodných výskumných a inovačných projektov spolupráce. Riešenie problémov Európy si vyžaduje zapojenie rôznych zainteresovaných strán z mnohých rôznych disciplín. V spoločnosti WeDo máme skúsenosti s prácou na multikultúrnych, rôznorodých, rozšírených a komplexných pracovných tímoch.
Ponúkajú svoje odborné znalosti v oblasti projektového riadenia a odborníkov v oblasti komunikácie a komunikácie pre projekty H2020. Majú skúsenosti v niekoľkých projektoch EÚ.