Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Sofijská Univerzita “St. Kliment Ohridski” hľadá výskumníkov do projektov

Sofijská Univerzita “St. Kliment Ohridski”, Chemicko-farmaceutická fakulta hľadá skúsených výskumníkov, ktorí by mali záujem vstúpiť do projektov na štipendium v rámci Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship:

 MSCA-IF-EF-ST (ST – Standard European Fellowships)
 MSCA-IF-EF-CAR (CAR – Career Restart panel)
 MSCA-IF-EF-RI (RI – Reintegration panel)
 MSCA-IF-GF (Global Fellowships)

Viac informácie nájdete v popise. Deadline na zaslanie CV a krátkeho projektového zámeru je do 15.7.2018.