Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka zo Slovenska

Centrum vedecko-technických informácií SR má záujem o vstup do konzorcia, ktoré pripravuje projektový návrh v rámci otvorených výziev v oblasti Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru v programe Horizont Európa:

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakty v partnerskom formulári alebo príslušné NCP.

18.8.2021, mit