Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Turecka

Turecká spoločnosť Ratio Technologies hľadá partnerov na spoluprácu pri príprave projektového návrhu s názvom D-REMS: Distributed Rational Energy Management System, ktorý plánuje predložiť v rámci témy HORIZON-CL5-2022-D3-01-08Supporting the action of consumers in the energy market and guide them to act as prosumers, communities and other active forms of active participation in the energy activities.

Hľadajú sa partneri z nasledovných sektorov:

– Energy Markets and Finance Consultant Company
– EV Charging Station Company

Viac informácií o ponuke na spoluprácu nájdete vo formulári a v popise projektového zámeru.

Kontakt na príslušné NCP.

30.11.2021, mit