Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Maďarska v oblasti ERA

Agentúra Express Innovation Agency má záujem o partnerstvo v konzorciu, ktoré sa chce zapojiť do výzvy HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-50: Developing an effective ERA talent pipeline, ktorá pojednáva o rozvoji efektívneho zdroja talentov v rámci ERA a ide o typ projektu CSA.

Pozrite si profil a kontaktujte priamo kontakt vo formulári.