Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Maďarska

Výskumný tím z Univerzity v Szegede (Autonomous Vehicles Readiness Research Group of University of Szeged) hľadá projektových partnerov na spoluprácu v rámci tém 6. Destinácie Klastra 5: Klíma energetika a mobilita:

CL5-2022-D6-01-01 European demonstrators for integrated shared automated mobility solutions for people and goods (CCAM Partnership)

CL5-2022-D6-01-02 Reliable occupant protection technologies and HMI solutions to ensure the safety of highly automated vehicles (CCAM)

CL5-2022-D6-01-03 Human behavioural model to assess the performance of CCAM solutions compared to human driven vehicles (CCAM Partnership)

CL5-2022-D6-01-04 Integrate CCAM services in fleet and traffic management systems (CCAM Partnership)

CL5-2022-D6-01-05 Artificial Intelligence (AI): Explainable and trustworthy concepts, techniques and models for CCAM (CCAM Partnership)

Poskytujú do projektu expertízu v oblasti sociálnej akceptácie a kognitívnych aspektov technológie autonómneho riadenia vozidiel a výskum psychologických postojov vo vzťahu k akceptácii technológie.

Pre viac informácií prosím kontaktujte: Miklós Lukovics

E-mail: miki@eco.u-szeged.hu

Tel: +36 30 339 8877

Kontakt na Slovensku – NCP pre Klaster 5