Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Francúzska

Ústav teoretickej fyziky pri Komisariáte pre atómovú energiu (CEA), ktorý je francúzskou národnou agentúrou pre jadrovú energiu, má záujem zapojiť sa do konzorcia pripravovaného projektu HE v rámci nasledujúcich dvoch tém Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá:

HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01: Urban planning and design for just, sustainable, resilient and climate-neutral cities by 2030
HORIZON-MISS-2021-CIT-02-02: Unleashing the innovation potential of public transport as backbone of urban mobility

Viac informácií o ponuke na spoluprácu nájdete v priloženom formulári.

V prípade záujmu o spoluprácu prosím kontaktujte príslušný Národný kontaktný bod.

21.3.2022, mit