Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Francúzska

Technické stredisko civilného letectva francúzskeho úradu pre civiné letectvo,ktoré poskytuje svoje odborné znalosti a podporu v oblasti letísk a letectva na celom území štátu, hľadá partnerov na spoluprácu pri príprave projektového návrhu v rámci témy Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita:

Viac informácií o ponuke nájdete v priloženom formulári.

Priamy kontakt: Ms Emilie Vidal, emilie.vidal@aviation-civile.gouv.fr 

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte príslušné NCP.

9.3.2022, mit