Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Estónska

Univerzita v Tartu z Estónska má záujem o zapojenie sa do programu Horizont Európa ako partner v konzorciách. Zaujíma sa témy klastra 2,5 aj 6.

Univerzita v Tartu má dlhoročné a úspešné skúsenosti s účasťou v rámcových programoch EÚ a je v Estónsku inštitúciou s najväčším počtom projektov v Horizonte 2020. Filozofická aj fakulta humanitných vied sú najväčším výskumným strediskom humanitných vied v Estónsku.

Pozrite si profil Dr. Annist pre klaster 5 a tiež pre klaster 6, súčasne v nich sú aj témy pre klaster 2 a v prípade záujmu kontaktujte priamo kontakt uvedený vo formulári.

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte príslušné NCP.