Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Chorvátska

Univerzita v Zágrebe (University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing) hľadá projektových partnerov na spoluprácu v rámci týchto tém Destinácie 5:

  • HORIZON-CL5-2021-D5-01-01: Nextgen vehicles: Innovative zero emission BEV architectures for regional medium freight haulage (2ZERO)
  • HORIZON-CL5-2021-D5-01-02: Nextgen EV components: Integration of advanced power electronics and associated controls (2ZERO)
  • HORIZON-CL5-2022-D5-01-08: Modular multi-powertrain zero-emission systems for HDV (BEV and FCEV) for efficient and economic operation (2ZERO)
  • HORIZON-CL5-2022-D5-01-09: Nextgen EV components: High efficiency and low cost electric motors for circularity and low use of rare resources (2ZERO)

Viac informácií o expertíze vedeckých pracovníkov, ktorých do projektu ponúka nájdete vo formulári.

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontaktnú osobu vo formulári alebo príslušné NCP.

30.8.2021, mit