Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Belgicka

Ghent University hľadá konzorciá/partnerov pre nasledujúcu tému:

HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-01-two-stage: Boosting mental health in Europe in times of change

Interdisciplinárne výskumné konzorcium UGent @ Work združuje výskumníkov z rôznych študijných odborov, ktorí pôsobia v oblasti výskumu práce a trhu práce. Majú záujem zapojiť sa do vyššie uvedenej výzvy ako work package alebo task leader.

Možné témy na zapojenie:

  • vyhorenie, pracovná angažovanosť a pohoda pracovníkov,
  • identifikácia bariér a stigiem voči bývalým pacientom s vyhorením na trhu práce a súvisiace riešenia,
  • kvantitatívne analýzy využívajúce sekundárne nadnárodné komparatívne údaje,
  • využívanie pracovného prostredia na propagáciu duševného zdravia,
  • vplyvy používania digitálnych médií na zdravie a pohodu.

Bližšie informácie k expertnému tímu a kontaktné údaje

V prípade záujmu o nadviazanie spolupráce sa obráťte na kontakty uvedené vo formulároch alebo na príslušné NCP.

05.10.2021, mob