Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka spolupráce z Ukrajiny

Ponuka spolupráce z Ukrajiny v podobe bohatej expertízy National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NULESU) a Výskumného centra pre laboratórnu diagnostiku LLC, Center for Veterinary Diagnostics.

Ukrajinské organizácie hľadajú konzorcium, s ktorým by radi pripravili a realizovali projekt v rámci výzvy HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01 Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption – HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01 s uzávierkou 23.2.2022.

Zaujíma ich téma HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-15 Support for international research on infectious animal diseases.

Ponuka spolupráce s NULESU a Výskumným centrom pre laboratórnu diagnostiku LLC, Centrom veterinárnej diagnostiky predstavuje ponuku

  • bohatých skúseností s monitorovaním a diagnostikou infekčných chorôb zvierat a hydiny a
  • celé spektrum molekulárno-genetických, bakteriologických, serologických, biochemických, parazitologických, patologických, histologických a chemicko-toxikologických štúdií.

Uvedené organizácie obsluhujú viac ako 200 fariem zo všetkých regiónov Ukrajiny.

Kompletnú ponuku, vrátane kontaktov nájdete v prílohách 1 a 2 na stiahnutie.

Zdroj: NCP network, 14.1.2022, nakh