Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka spolupráce z Tuniska

Ponuka spolupráce z Tuniska – pre klaster 6 & Misia Soil Deal for Europe – The National Institute of Agronomic Research of Tunisia (INRAT), verejná výskumná inštitúcia prichádza s ponukou expertízy a spolupráce pre konzorciá zaoberajúce sa témami otvorenými v rámci výziev pre klaster 6 & Misia Soil Deal for Europe:

a misie Dohoda o pôde pre Európu:

Zdroj: NCP network, 25.1.2022, nakh