Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka spolupráce z Poľska

Ponuka spolupráce z Poľska – Prof. Alicje Wegrzyn pôsobiacej v Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences, hľadá konzorcium v rámci ekológie infekčných chorôb zvierat.

Téma:

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-03-two-stage Ecology of infectious animal diseases

v rámci výzvy HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-two-stage Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption 

Laboratory of Phage Therapy Prof. Węgrzyn má bohaté skúsenosti napr.

  • so štúdiom bakteriofágov a

  • výskumom v oblasti využitia týchto vírusov pri prevencii a liečbe (kontrole) infekčných ochorení zvierat, vrátane hospodárskych zvierat.

Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe PL_ponuka-PAS

Zdroj: NCP Network, 8.2.2022, nakh