Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka spolupráce z Malty

Ponuka spolupráce z Malty: The Malta Planning Authority ponúka svoju expertízu ako partner v projekte programu Horizon Europe v rámci vybraných tém výzvy

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01 Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal:

Celú ponuku a kontakty nájdete v priloženom Partner search

Zdroj: Kl 6 NCP Network, 27.1.2022, nakh