Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka spolupráce z Maďarska

Ministry for Innovation and Technology, HUNGARY (MIT) ponúka spoluprácu v rámci výzvy Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01.

MIT ponúka svoju expertízu a expertízu svojich partnerov a skúsenosti so zavádzaním riešení na prírodnej báze v Maďarsku. Pri implementácii projektu technickej pomoci identifikovali slabé stránky a nedostatky, ktoré by radi riešili v spolupráci. Svojim charakterom by riešenie hľadali v rámci výzvy Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01.

Vytypovali téma v rámci výzvy je HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-05 Assessing the socio-politics of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities.

Celú ponuku a kontakty: Partner search for the call HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-05

Zdroj: Kl 6 NCP network, 27.1.2022, nakh