Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka partnerstva z Izraela v rámci Iniciatívy pre inovatívnu medicínu 2 (IMI 2) – výzva 23