Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka partnerstva v rámci výzvy v oblasti Zdravie

Arménske výskumné centrum „Armbiotechnology“  hľadá partnera do projektu v rámci výzvy pre Personalizovanú medicínu „In-silico trials for developing and assessing biomedical products“.

Podrobnejšie informácie nájdete v partnerskom profile.