Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka partnera z univerzity z Kazachstanu

Univerzita z Kazachstanu hľadá partnerov do projektu na nasledovnú tému:
Bezpečné spoločnosti – Ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov, Boj proti trestnej činnosti a terorizmu.
SEC-07-FCT-2016-2017, Ľudský faktor v prevencii, vyšetrovaní a zmiernení kriminálnych a teroristických činov (RIA)

 

 KUAM výskumní pracovníci budú rozvíjať systém špeciálnych psychologických testov, ktoré detekujú ľudský sklon k násiliu, agresii, ich postoj k náboženstvu a úroveň ich náboženských znalostí, inteligencie a schopnosť reagovať na prijaté informácie. To umožňuje identifikovať tendenciu teroristického nebezpečenstva adeviantního správania u mladých.