Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka na spoluprácu z Estónska

Estonian Crop Research Institute s bohatou históriou v oblasti výskumu a rozvoja hľadá formujúce sa konzorciá pripravujúce projektové návrhy na témy:

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-13: Breeding for resilience: focus on root-based traits,
HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-14: Fostering organic crop breeding,
HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-02: Developing sustainable and competitive land-based protein crop systems and value chains,
HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-03: Digitalisation as an enabler of agroecological farming systems,
HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-04: Tackling outbreaks of plant pests,

Výskumnou činnosťou prispieva k zvyšovanie efektivity a konkurencieschopnosti poľnohospodárskej výroby, opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov poľnohospodárskej produkcie na životné prostredie a tiež podporuje zachovanie agrobiodiverzity v oblastiach ako sú:

  • šľachtenie rastlín,
  • vývoj efektívnych a environmentálne šetrných agrotechnológií,
  • závislosť výnosov a kvality od použitých variet a agrotechnológii,
  • ochrana plodín, zdravie plodín,
  • agrochémia,
  • hnojenie a
  • agrometeorológia.

Inštitút participoval v dvoch projektoch v rámci Horizontu (jeden je v implementácii), v niekoľkých  ERA-NEToch, regionálnych projektoch a mnohých národných projektoch.

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente – stiahnite si.

Zdroj: NCP network, 17.8.2021, nakh

.