Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka na spoluprácu – Kuba

Ponuka na spoluprácu od Universidad de Moa, Kuba v oblasti

 • Environmentálna biotechnológia
 • Environmentálna mikrobiológia
 • Spracovanie odpaduiomateriály

Téma v rámci programu Horizont Európa zatiaľ nešpecifikovaná

Námety na spoluprácu s partnermi:

 1. Chemicko-fyzikálna charakteristika priemyselného odpadu v skúmanej oblasti.
 2. Charakterizácia a mineralogické štúdium zeolitu ako biologickej podpory pri spracovaní odpadu.
 3. Izolácia a identifikácia pôvodných mikroorganizmov v záujmovej oblasti so schopnosťou rozkladať kontaminanty.
 4. Vykonanie testov zvyškového spracovania v rôznych modeloch anaeróbnych bioreaktorov s použitím zeolitu ako podpory.
 5. Navrhnúť, optimalizovať a realizovať proces spracovania odpadu kompatibilný s biologickou matricou a vybraným minerálom.

Očakávania:

 1. Možnosť výskumných pobytov v laboratóriách s podmienkami pre testy biotechnologického a geologického charakteru
 2. Poskytnutie aktuálnych informácií na tému výskumu alebo infraštruktúry na vykonávanie súvisiacich rešerší.
 3. Školenie v rámci projektu

Viac informácii a kontakty v profile Universidad de Moa, PIC 891240754

Zdroj: Net4Society, 3.3.2022, nakh