Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka na partnerstvo zo Sofijskej univerzity

Formulár vyhľadávania partnerov zo Sofijskej univerzity, ktorý sa týka nasledujúcej témy výzvy SwafS: SwafS-13-2017: Integrácia spoločnosti do vedy a inovácie – prístup k spoločnej tvorbe.

Pozrite si profil organizácie.