Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka na partnerstvo zo Sofie, Bulharsko

Dovoľujeme si Vás upozorniť na partnerský profil z Bulharska. Náš partner je z Bulharska, z mesta Sofia a ide o výskumnu inštitúciu s názvom Muzeiko Foundation (www.muzeiko.bg).

Majú zájem stať sa partnerom pre výzvy v tejto oblasti – viď.profil inštitúcie.