Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka na partnerstvo z Rakúska

Upozorňujeme na partnerský profil skúseného malého a stredného podniku(SMEs) z Rakúska, SYNYO GmbH.

SYNYO má bohaté skúsenosti s projektmi a v súčasnosti je zapojený do 12. prebiehajúcich projektov spolupráce a pôsobí ako celkový koordinátor v troch projektoch H2020 (TAKEDOWN, PeaceTraining.eu, SciShops.eu) a ako partner projektu v 5.projektoch H2020 (CityRisks, PROTECTIVE, Bonseyes, eCraft2Learn , Mindb4Act).

Pozrite si profil spoločnosti.