Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka na partnerstvo z Nemecka

V prílohe Vám ponúkme formulár s ponukou na partnerstvo od spoločnosti Zenit (poradenská spoločnosť pre malé a stredné podniky a univerzity na podporu inovačných aktivít) pre oblasť Horizontu 2020: SwafS-11-2017: Vzdelávanie vo vede mimo triedy