Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka na partnerstvo z Maďarska

Corvinus University of Budapest má záujem o vstup do konzorcia pre projektový návrh v oblasti 10: Area 10: Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe, focusing on behavioural, social, and cultural change through sustainable consumption and education for sustainability – do poslednej výzvy Horizontu 2020.

V prípade záujmu si pozrite partnerský profil a kontaktujte sa priamo na kontakt z profilu.