Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka na partnerstvo z Baku, Azerbajdžan.

Upriamujeme Vašu pozornosť na ponuku z Lekárskej univerzity z Baku, Azerbajdžanu, ktorá hľadá partnerov do projektov v rámci H2020. Pozrite si profil univerzity.