Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerský formulár zo Španielska – Orkestra

Pozrite si partnerský formulár od partnerov zo Španielska z Orkestry – Baskického inštitútu pre konkurencieschopnosť. Iniciatíva univerzity Deusto prostredníctvom Nadácie Deusto pre štúdium konkurencieschopnosti a regionálneho rozvoja prostredníctvom rôznych výskumných línií s tromi cieľmi:
– Prispieť k zlepšeniu konkurencieschopnosti Baskicka,
– Podporovať zlepšenie blahobytu občanov,
– Vytvárať poznatky o regionálnej konkurencieschopnosti.
  

Majú záujem o nasledujúce témy:

  • SwafS-05-2018-2019: Grounding RRI practices in research and innovation funding and performing organisations
  • SwafS-14-2018-2019: Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation42
  • SwafS-19-2018-2019: Taking stock and re-examining the role of science communication
  • SwafS-20-2018-2019: Building the SwafS knowledge base
  • SwafS-21-2018: Advancing the Monitoring of the Evolution and Benefits of Responsible Research and Innovation