Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerské ponuky z Portugalska

  1. Spoločnosť Skillmind – Consultoria e Sistemas de Informação, S.A, z Portugalska ponúka svoje skúsenosti ako perspektívny partner v nasledovných oblastiach:

• Preserving and enhancing cultural heritage with advanced digital technologies,
• The future of democracy and civic participation,
• Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad,
• Culture, creativity and inclusive society.

V prípade záujmu, kontaktujte priamo kontakt vo formulári alebo kontaktujte príslušné NCP.

2. Spoločnosť Skill Robotics Lda, Portugalsko ponúka svoje skúsenosti ako perspektívny partner v nasledovných oblastiach:

  • Integration of emerging new technologies into education and training,

  • Culture, creativity and inclusive society.

V prípade záujmu, kontaktujte priamo kontakt vo formulári alebo kontaktujte príslušné NCP.

25.5.2021, elz