Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerské ponuky pre oblasť Vesmír

Do pozornosti Vám dávame niekoľko organizácií, ktoré majú záujem o participáciu vo výzvach týkajúcich sa oblasti vesmíru Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír a hľadajú partnerov.

1.  Organizácia Kineis z Francúzska, ktorá má záujem o participáciu v téme: HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-11: End-to-end satellite communication systems and associated services.

2.  Univerzita University Pompeu Fabra zo Španielska, ktorá má záujem o participáciu v téme: HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-11: End-to-end satellite communication systems and associated services.

3.  Konzorcium zložené z organizácií – firiem z Rakúska, Poľska a Španielska, ktoré hľadá partnerov a potenciálnych koncových používateľov (mobile operators, energy Transmission System Operator (TSO) or Distribution System Operators (DSO), financial platform providers, etc.) do konzorcia v téme HORIZON-EUSPA-2021-SPACE-02-52: EGNSS applications for Safety and Crisis management.

V prípade, že Vás partnerské ponuky zaujali, neváhajte kontaktovať príslušné NCP z Národnej kancelárie Horizontu.

25.10.2021, erh