Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerská ponuka zo Slovinska

University on Maribor zo Slovinska ponúka ponúka partnerstvo do konzorcia, ktoré pripravujem projektový návrh do oblasti 4 poslednej výzvy Horizontu 2020 s názvom Green Deal Call:

LC-GD-4-1-2020: Building and renovating in an energy and resource efficient way

Uzávierka: 26.1.2021

V prípade záujmu kontaktujte priamo osoby uvedené v partnerskom formulári. Pozrite si Advanced Modular Energy Management System.

kas