Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerská ponuka z Portugalska

Ponuka do výzvy klastra 2

Spoločnosť Skill Robotics Lda, Portugalsko ponúka svoje skúsenosti ako perspektívny partner v nasledovných oblastiach:

  • Integration of emerging new technologies into education and training.
  • Culture, creativity and inclusive society.

V prípade záujmu, kontaktujte priamo kontakt vo formulári alebo kontaktujte príslušné NCP.