Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerská ponuka z Malty

Organizácia Tech.mt hľadá partnera v rámci výzvy Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa k téme výzvy HORIZON-CL4-2021-HUMAN 01-07: Next Generation Internet community-building and outreach.

Partnerský profil

V prípade záujmu, kontaktujte priamo kontakty vo formulári alebo sa obráťte na príslušné NCP pre danú oblasť aj v prípade, že potrebujete aj viac informácii k danej výzve. Výzvy ešte nie sú zverejnené na Funding & Tenders Portal.

14.5.2021, erh