Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerská ponuka z Estónska v oblasti vesmír

Estónsky start-up hľadá príležitosti sa na zapojenie sa do projektových návrhov v rámci programu Horizont Európa, Klaster 4 oblasť vesmír, v nasledujúcich témach:

  • HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-11: End-to-end satellite communication systems and associated services
  • HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-12: Future space ecosystems: on-orbit operations, new system concepts
  • Actions delegated to ESA: GOVSATCOM Technology Development and implementation of system innovative features
  • HORIZON-CL4-SSA-SST-SD – SST Networking, Security & Data sharing

Pozrite si profil organizácie

V prípade záujmu, kontaktujte priamo na kontaktoch uvedených profile.

V prípade ďalších otázok, neváhajte kontaktovať príslušné NCP z Národnej kancelárie Horizontu.

19.08.2021, erh