Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partner z Poľska hľadá možnosti ako sa stať súčasťou projektov

Partner z Poľska hľadá možnosti ako sa stať súčasťou projektov v Horizonte 2020 pre oblasť SWAFS:

SwafS-05-2017

SwafS-23-2017

Pozrite si jeho profil.