Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partner z Čiernej Hory

Univerzity Donja Gorica – Centra excelentnosti (FoodHub) má záujme o vstup do konzorcia ako partner z “widening” krajiny v rámci prebiehajúceho projektu v rámci výziev 2. piliera programu Horizont Európa v klastri 6 – Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Pozrite si profil a v prípade záujmu sa obráťte sa nakontakt vo formulári.